O NAMA

nspress_Panorama

Štamparija nsPress je osnovana 1996. u Novom Sadu kao samostalna zanatska radnja.

Od samog početka poslovanja odgovaramo na sve zahteve klijenata od dizajna preko pripreme za
štampu pa do same štampe i grafičke dorade.

Ono što nas izdvaja od drugih jeste velika fleksibilnost i stalno praćenje najnovijih trendova u grafičkoj
industriji. Stalan uspon i podizanje kvaliteta podstakli su nas da proširimo kapacitete pa tako od 2004.
godine poslujemo kao nsPress doo.

Primarni cilj nam je ostvarivanje dugoročne profesionalne saradnje sa visokozahtevnim klijentima kao i
konstantno praćenje novih tehnologija.

 

OSNOVNI PODACI

PIB | 103557226
Matični broj | 08824452
Registarski broj | 22308824452
Šifra delatnosti | 22220
Tekući račun | 190 – 4400 – 76 JUBMES BANKA AD BEOGRAD